Проекти

Училища за пример"

Училища за пример"

Училища за пример“ на „Заедно в час“ е двугодишна програма за професионално развитие на училищни екипи. Програмата е структурирана като цялостно обучително преживяване. Тя включва два големи допълващи се курса, през които преминават представители на управленския екип и учителския колектив на училищата участници. Курс „Лидерство в училище“ – надгражда уменията и знанията на лидерския екип на училището, свързани с ефективно управление, насърчаване на сътрудничество в колектива и управление на промяната с фокус напредъка на учениците; Курс „Ефективно преподаване с ученика в центъра“ – надгражда уменията и знанията на избрани педагози от училищния екип да използват нови методи на преподаване, оценяване и организиране на работата в клас, които насърчават учениците да са активната страна в ученето.Училище "Крум Попов"е участник в Програма "Училище за пример" от випуск 2023-2025 година

Научи повече
Предизвикателството „Еразъм +“ в СУ „Крум Попов“

Предизвикателството „Еразъм +“ в СУ „Крум Попов“

През 2019 година СУ „Крум Попов“ започна работа по международен проект, съфинансиран от Европейския съюз на тема CONNECTING PEOPLE по ключова дейност 2 – Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, с продължителност 24 месеца.

Научи повече
Проект Еразъм+

Проект Еразъм+

Какво представлява Еразъм?

Научи повече