Обществен съвет

Обща информация

Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на детската градина и училището и за граждански контрол на управлението им.