Методическо обединение "Природоматематически цикъл"

                                      Методическо обединение „Природоматематически цикъл“

            В методическото обединение „Природоматематически цикъл“ има няколко профилиращи предмета: Предприемачество, Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда и Информационни технологии. Всеки от екипа се стреми да изгради логическо и креативно мислене у учащите се, което да им даде възможност за по-добра реализация. В методическото обединение се поддържат условия на толерантност, делова и хуманна атмосфера, на откритост и гласност при постигане на успехи, неуспехи, трудности и проблеми. Всеки от членовете  осигурява определено равнище на образователната подготовка, адекватна на условията на пазарната икономика.

 

 Членовете на методическото обединение са:

  1. инж. Наталия Чингова – Директор, ОКС „Магистър“, I ПКС
  2. Леонетка Данаилова – главен учител, ОКС „Магистър“, II ПКС
  3. Ваня Минчева – старши учител, ОКС „Магистър“, IV ПКС
  4. Блажо Николов – старши учител, ОКС „Професионален бакалавър“, IV ПКС
  5. Виолета Личева – старши учител, ОКС „Магистър“, IV ПКС
  6. Мария Владимирова – старши учител, ОКС „Магистър“, III ПКС
  7. Ивелин Стефанов – старши учител, ОКС „Магистър“, IV ПКС
  8. Цветанка Цветанова-Матева – старши учител, ОКС „Магистър“, III ПКС
  9. Христо Христов – учител, ОКС „Магистър“
  10. Антоанета Николова – учител, ОКС „Магистър“

Ваня Минчева е организатор на състезанието „Математика без граници“.

Ивелин Стефанов и Виолета Личева през учебната 2023/2024 година участват в НП „Заедно в час – училища за пример.

Ваня Минчева, Мария Владимирова и Ивелин Стефанов са включени в проект „Образование за утрешния ден“.