Прием

Тук може да намерите обща информация за приема в нашето учебно заведение, както и да видите и изтеглите необходимите документи за кандидатстване на вашето дете. Примерна информация... 

Списък на приетите деца за тази година

Необходими документи за постъпване в ОУ "Име на учебното заведение"

- Писмено заявление от родителите (настойниците) – по образец
- Копие от Акта за раждане на детето.
- Медицински документи – издадени от личен лекар:
     - талон за здравното и имунизационно състояние на детето;
     - отрицателен резултат от изследване за чревни паразити – изследванията да бъдат извършени не по-рано от 15 дни преди постъпването;
     - медицинска бележка, с която се удостоверява, че детето не боледува, не е контактно със заразно болни;
     - изследвания на кръв и урина на детето;

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община "Име на община" (примерна информация)

 Прием I клас

График на дейностите по План- приема в първи клас учебна 2024-2025г.

Научи повече

Прием V клас

График с дейностите по План- прием V клас

Научи повече

Държавен план прием след VII клас

Кратка информация за приема след VII клас. Примерен текст. Кратка информация за приема след VII клас. Примерен текст. Кратка информация за приема след VII клас. Примерен текст. Кратка информация за приема след VII клас. Примерен текст.

Научи повече