„100 ГОДИНИ СУ„КРУМ ПОПОВ“ –100 ЮБИЛЕЙНИ СЪБИТИЯ“ КОНКУРС ЗА ЮБИЛЕЙНО ЛОГО