100 юбилейни години . Представяне на исторически очерк - "ПОМНИМ, ЗНАЕМ, ДЕРЗАЕМ"- ГОСТИ ДЖУНИЕР БЕНД