Адм. услуги

Достъп до информация

В СУ "Крум Попов" гр. Левски се предоставя обществена информация по Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/. Заявления за достъп до обществена информация се подават в канцеларията на СУ "Крум Попов" гр. Левски всеки ден от 8:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 17:00 часа.