ВРЪЧВАНЕ НА ЗНАМЕТО НА 17-ТИ УЧЕНИЧЕСКИ ГВАРДЕЙСКИ ОТРЯД КЪМ СУ “КРУМ ПОПОВ” – ЛЕВСКИ (СНИМКИ)