Вътрешноинституционална квалификация - Тренинг на тема: "Приемственост между младите кадри и учителите с опит", 05.12.2023 г.