100 ГОДИНИ СУ "КРУМ ПОПОВ" – ГРАД ЛЕВСКИ-ОТВАРЯНЕ КАПСУЛАТА НА ВРЕМЕТО