100 ЮБИЛЕЙНИ ГОДИНИ - ОТКРИВАНЕ НА БИБЛИОТЕКА "РУМЕН НЕДКОВ"