„100 ГОДИНИ СУ„КРУМ ПОПОВ“ –100 ЮБИЛЕЙНИ СЪБИТИЯ“ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИСТОРИЧЕСКИ ОЧЕРК - ПОМНИМ, ЗНАЕМ, ДЕРЗАЕМ