100 ГОДИНИ СУ "КРУМ ПОПОВ" – ГРАД ЛЕВСКИ-ОТКРИВАНЕ НА ЮБИЛЕЙНА ЧЕШМА