100 юбилейни години. Представяне на исторически очерк - "ПОМНИМ, ЗНАЕМ, ДЕРЗАЕМ"- ГОСТИ ДЖУНИЕР БЕНД