XVII МЛАДЕЖКИ ГВАРДЕЙСКИ ОТРЯД - ЧАСТ ОТ МЕНТОРСКА ПРОГРАМА „МЛАДЕЖИТЕ НА БЪЛГАРИЯ И ЧЕРНА ГОРА – МОСТ ЗА НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ“