Училища за пример"

Училища за пример"

Училища за пример"

 

СУ "КРУМ ПОПОВ" Е СРЕД  25 УЧИЛИЩА НА ПРОГРАМА „УЧИЛИЩА ЗА ПРИМЕР“, КОИТО СА ЧАСТ ОТ ВИПУСК 2023-2025

 

Програма “Училища за пример” е единствената програма за обучение и подкрепа на училищни екипи в България, която насърчава цялостна трансформация на учебния процес (управление и преподаване), като поставя ученика в центъра. Училищата изграждат устойчиви структури за управление на училището чрез качествени обучения и подкрепа, а учителите използват нови методи на преподаване, оценяване и организиране на работата в клас. 

 

https://posredniknews.com/2023/10/18/%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D0%BB/